Aromatizer Gel 200gr Lavanda

2.95KM

Na zalihi

SKU: 1157721 Kategorija:

Opis

Aromatični gel sa mirisom lavande. Uputstvo za upotrebu: Skinite spoljašnji poklopac, a zatim skinite aluminijsku foliju. Nakon toga vratite poklopac i postavite proizvod gdje god želite. Može da se koristi u: dnevnim sobama, toaletu, kupatilu, spavaćim sobama, kancelarijama, prostorima za pušče ili bilo kod drugom mjestu. Obavještenja o opasnosti: Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece. Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi. Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže – u skladu sa nacionalnim propisima.Dodatna obavještenja o opasnosti: Sadrži: 2-(4-tert-butilbenzin)propionalaldehid, 4-tert- butilcikloheksil acetat, a-heksilcinamaldehid. Može da izazove alergijsku reakciju. Koristiti samo u predviđene svrhe. Držite dalje od odjeće ili površina koje se mogu zaprljati. Astmatičari, ili osobe sa drugim respiratornim tegobama bi trebali izbjegavati ovaj proizvod. Odezbjediti odgovarajuću ventilaciju. Sastav: voda, sorbitan monooleat etoksilated, karagenan, etanol, aroma. Masa: 200g.