Aromatizer Gel Za Prostorije S

1.25KM

Na zalihi

SKU: 1124082 Kategorija:

Opis

Aromatični gel sa mirisom okeana. Uputstvo za upotrebu: Skinite plastični poklopac i uklonite foliju. Vratite plastični poklopac i podesite otvor za ventilaciju na poklopcu kako bi se oslobodila aroma. Pogodno za trpezarije, dnevne boravke, kuhinje, kanelarije, automobile itd. Trajaće oko 45 dana u normalnim uslovima. Oprez: Proizvod nije jestiv. Nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svijetlosti ili visokim temperaturama. Držite dalje od hrane i pića.Ne stavljaje proizvod direktno na polirane, bojene ili plastične površine. Ne izlažite temperaturama ispod 5°C. Obavještenja o opasnosti: Dovodi do jake iritacije oka.Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece. Ako je potreban medicinski savjet, sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda.Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu.Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražite medicinski savjet/mišljenje. AKO SE PROGUTA: Ispirati usta. Ne izazivati povraćanje.Odlaganje sadržaja/ambalaže – u skladu sa nacionalnim propisima. Sastav: karagenan, surfaktanti, aroma, čista voda. Masa:100g.