Aromatizer Gel 100gr

1.45KM

Na zalihi

SKU: 1150158 Kategorija:

Opis

Aromatični gel sa aromom citronella. Uputstvo za upotrebu: Skinite plastični poklopac i uklonite foliju. Vratite plastični poklopac i podesite otvor za ventilaciju na poklopcu kako bi se oslobodila aroma. Pogodno za trpezarije, dnevne boravke, kuhinje, kanelarije, automobile itd. Trajaće oko 45 dana u normalnim uslovima. Oprez: Proizvod nije jestiv. Nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svijetlosti ili visokim temperaturama. Držite dalje od hrane i pića.Ne stavljaje proizvod direktno na polirane, bojene ili plastične površine. Ne izlažite temperaturama ispod 5°C. Obavještenja o opasnosti: Dovodi do jake iritacije oka.Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece. Ako je potreban medicinski savjet, sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda.Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu.Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Obavještenja o opasnosti: Sadrži: citronelal, 2-metil-2H-izotiazol-3-on-Može da izazove alergijsku reakciju. Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece.AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati kožu sa puno vode i sapunom. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja/ambalaže – u skladu sa nacionalnim propisima. Sastav: karagenan, surfaktanti, aroma, čista voda. Masa: 100g